SZANOWNI KLIENCI

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, w celu maksymalnej ochrony zdrowia, od dnia wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne w naszych hurtowniach :

  • zakupów dokonywać mogą jedynie właściciele firm lub zatrudnieni w nich pracownicy
  • ograniczyliśmy liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w hurtowni , szczegółowa informacja dostępna jest w każdym oddziale
  • klienci z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka) nie będą obsługiwani

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

  • NA TERENIE HURTOWNI OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA NOSA I UST, PROSIMY RÓWNIEŻ O UŻYWANIE RĘKAWICZEK W TRAKCIE ZAKUPÓW LUB ZDEZYNFEKOWANIE RĄK PRZED WEJŚCIEM DO HALI

  • DO KASY PODCHODZIMY TYLKO ZA ZGODĄ KASJERA

  • PO PODEJŚCIU DO KASY PROSZĘ ODEJŚĆ OD KASJERA DO WYZNACZONEJ STREFY I WRÓCIĆ, TYLKO I WYŁĄCZNIE, W CELU ROZLICZENIA

  • PROSZĘ NIE POMAGAĆ KASJEROWI ORAZ NIE PODAWAĆ TOWARU

  • W KOLEJCE DO KAS PROSZĘ UTRZYMYWAĆ MIN 1,5 M ODSTĘPU

  • PRZY WEJŚCIU DO HURTOWNI DOSTĘPNY JEST PŁYN DEZYNFEKUJĄCY ORAZ RĘKAWICZKI

Za utrudnienia bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

DBAJMY MAKSYMALNIE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

JOT-Ł Sp z o. o. ul. Żmigrodzka 249, 51-129 WROCŁAW, tel. 713 955 955

JOT-Ł spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 249, 51-129 Wrocław NIP 8952009372 Kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł KRS 0000403062 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego