Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kontrahentów JOT-Ł Sp z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników JOT-L Sp. z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w JOT-L Sp. z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców JOT-L PHU Jerzy Łysek

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników JOT-L PHU Jerzy Łysek

JOT-Ł Sp z o. o. ul. Żmigrodzka 249, 51-129 WROCŁAW, tel. 713 955 955