JOT-Ł Sp z o. o. ul. Żmigrodzka 249, 51-129 WROCŁAW, tel. 713 955 955