JOT-£ SP. Z O. O.
51-129 Wroc³aw, ul. ¯migrodzka 249
NIP 895-200-93-72
                            ODDZIA£:
K£ODZKO 57-300, ul. im. Warszawy-Centrum 18A
pn.-pt. 6.00-20.00, sob. 6.00-14.00
Obs³uga klienta: 691 410 243