JOT-£ SP. Z O. O.
51-129 Wroc³aw, ul. Æmigrodzka 249
NIP 895-200-93-72
                            ODDZIA£:
LESZNO 64-100, ul. Geodetów 4
pn.-pt. 6.00-20.00, sob. 6.00-14.00
Obs³uga klienta: 691 410 935