JOT-£ SP. Z O. O.
51-129 Wroc³aw, ul. ¯migrodzka 249
NIP 895-200-93-72
                            ODDZIA£:
PI£A 64-920, ul. Jana Styki 3
pn.-pt. 5.00-18.00, sob. 5.00-13.00
Obs³uga klienta: 691 410 463